Výběr disku, který má být vytvořen

Z videa vytvořeného na fotoaparátu můžete vytvořit disk, který lze přehrávat na jiných zařízeních.
Typ disku určuje zařízení, která budou disk přehrávat. Vyberte typ disku vhodný pro zařízení, které budete používat k přehrávání.
Formát videa lze při tvorbě disku konvertovat. Záleží na typu videa.

Obrazová kvalita vysokého rozlišení (HD) (disk Blu-ray)
Na disk Blu-ray lze nahrávat videa s obrazovou kvalitou vysokého rozlišení (HD) a vytvořit tak disk s obrazovou kvalitou vysokého rozlišení (HD).
Disk Blu-ray umožňuje nahrávat delší videozáznamy v obrazové kvalitě vysokého rozlišení (HD) než disky DVD.
Zapisovatelné formáty videa: XAVC S, AVCHD
Přehrávače: zařízení pro přehrávání disků Blu-ray (přehrávače disků Sony Blu-ray, PlayStation 4 atd.)

Obrazová kvalita vysokého rozlišení (HD) (nahrávací disk AVCHD)
Na DVD, například disky DVD-R, lze nahrávat videa s obrazovou kvalitou vysokého rozlišení (HD) a vytvořit tak disk s obrazovou kvalitou vysokého rozlišení (HD).
Zapisovatelné formáty videa: XAVC S, AVCHD
Přehrávače: zařízení pro přehrávání formátu AVCHD (přehrávače disků Sony Blu-ray, PlayStation 4 atd.)
Tyto druhy disků nelze přehrávat na běžných DVD přehrávačích.

Obrazová kvalita standardního rozlišení (STD)
Videa s obrazovou kvalitou standardního rozlišení (STD) převedená z obrazové kvality vysokého rozlišení (HD) lze nahrávat na DVD, například disky DVD-R, a vytvořit tak disk s obrazovou kvalitou standardního rozlišení (STD).
Zapisovatelné formáty videa: AVCHD
Přehrávače: běžné přehrávače pro DVD (přehrávače DVD, počítače přehrávající disky DVD atd.)

Tip

  • S aplikací PlayMemories Home lze používat následující typy 12 cm disků.
    BD-R/DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: nepřepisovatelné
    BD-RE/DVD-RW/DVD+RW: přepisovatelné
    Není možný dodatečný záznam.
  • Pro své zařízení „PlayStation 4“ používejte vždy nejnovější verzi systémového softwaru „PlayStation 4“.

Poznámka

  • Videa 4K nelze zaznamenat na disk v obrazové kvalitě 4K.