Standard ostření

Pokud přiřadíte [Standard ostření] k požadované klávese vlastní, můžete vyvolávat užitečné funkce jako například automatické ostření na objekt ve středu displeje podle nastavení oblasti ostření.

  1. MENU → (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] → požadovaná klávesa, pak přiřaďte klávese funkci [Standard ostření].
    • Pro používání funkce [Standard ostření] při snímání videa vyberte MENU → (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] → požadované tlačítko a pak přiřaďte klávese [Standard ostření].
  2. Stiskněte klávesu, ke které bylo přiřazeno [Standard ostření].
    • To, co můžete udělat stisknutím klávesy, se liší podle nastavení pro [Oblast ostření].
Když je [Oblast ostření] nastavena na [Zóna], [Pohyblivý bod] nebo [Rozšíř. pohybl. bod]:
Stisknutí klávesy posune rámeček ostření zpět do středu.
Když je [Oblast ostření] nastavena na [Široká] nebo [Střed].
Když stisknete klávesu, fotoaparát zaostří na střed obrazovky.

Poznámka

  • Nemůžete nastavit funkci [Standard ostření] na [Levé tlačítko], [Pravé tlačítko] nebo [Tlačítko Dolů].