Používání položek MENU

Nastavení vztahující se k činnostem fotoaparátu včetně snímání, přehrávání a způsobu ovládání lze změnit. Funkce fotoaparátu můžete také vykonávat z MENU .

  1. Pro zobrazení obrazovky menu stiskněte tlačítko MENU.

  2. Vyberte požadované nastavení, které chcete upravit, pomocí horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka nebo otočením řídicího kolečka a pak stiskněte střed řídícího kolečka.
    • Vyberte ikonu v horní části obrazovky (A) a stisknutím levé/pravé strany řídicího kolečka se přesuňte na další kartu MENU.
    • Na další kartu MENU se přesunete, když stisknete tlačítko Fn.
    • Na předchozí obrazovku můžete přejít stisknutím tlačítka MENU.

  3. Vyberte požadovanou hodnotu nastavení a výběr potvrďte stisknutím středu.

Tip

  • Obrazovku menu můžete zobrazit, když přiřadíte funkci [MENU] vlastní klávese pomocí [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa], a pak tuto klávesu stisknete.