Zapsat sériové číslo

Při fotografování zapisuje sériové číslo fotoaparátu do dat Exif.

  1. MENU (Nastavení) → [Zapsat sériové číslo] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Zapíše sériové číslo fotoaparátu do dat Exif pro snímek.
Vypnuto:
Nezapíše sériové číslo fotoaparátu do dat Exif pro snímek.