Snímání bulb

Stopu pohybujícího se objektu můžete zachytit pomocí dlouhé expozice.

Snímání bulb je vhodné pro snímání stop hvězd nebo ohňostroje, atd.

 1. Volič režimů nastavte na M (Ruční expozice).
 2. Zadním ovladačem otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud není označeno [BULB].
 3. Clonové číslo (hodnota F) vyberte předním ovladačem.
 4. Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte.
 5. Stiskněte a držte tlačítko spouště stisknuté po celou dobu snímání.
  Dokud bude tlačítko spouště stisknuté, zůstane závěrka otevřená.

Tip

 • Při snímání ohňostroje apod. ostřete na nekonečno v režimu ručního ostření.Pokud používáte objektiv, jehož bod nekonečna není jasný, zaostřete předem na ohňostroj v oblasti, na kterou chcete ostřit.
 • Pokud chcete provádět snímání bulb bez zhoršení obrazové kvality, doporučujeme, abyste začali snímat, když bude fotoaparát chladný.
 • Snímky pořízené v režimu [BULB] mají tendenci k rozmazání. Doporučujeme použití stativu a dálkového ovladače (prodává se samostatně), který má funkci uzamčení spouště. Použijte dálkový ovladač, který podporuje spojení multifunkčním/mikro konektorem USB.

Poznámka

 • Čím delší je doba expozice, tím více šumu bude na snímku vidět.
 • Když je [RŠ u dl.exp.] nastaveno na [Zapnuto], bude se po snímání provádět redukce šumu po stejnou dobu, po kterou byla otevřena závěrka. Pokud probíhá redukce šumu, nemůžete snímat.
 • Rychlost závěrky nelze nastavit na [BULB] v následujících situacích:
  • [Auto HDR]
  • [Obrazový efekt] je nastaven na [Mono. s bohat. tóny].
  • Když je [Režim pohonu] nastaveno na následující:
   • [Kontinuální snímání]
   • [Samospoušť(kont.)]
   • [Nepř. expoziční řada]
  • [Typ závěrky] je nastaven na [Elektronická závěrka].
  Pokud používáte výše zmíněné funkce, když je rychlost závěrky nastavena na [BULB], nastaví se rychlost závěrky dočasně na 30 sekund.
 • Pokud nastavíte [Režim pohonu] na [Kontinuální snímání] a [Typ závěrky] na [Auto] nebo [Elektronická závěrka], když je rychlost závěrky nastavena na [BULB], bude rychlost závěrky dočasně nastavena na 1/8 sekundy.