AF zapnut

Můžete ostřit, aniž byste stiskli tlačítko spouště napůl. Použije se nastavení pro ovladač režimu ostření.

  1. Při snímání v režimu automatického ostření stiskněte tlačítko AF-ON (AF zapnut)

Tip

  • Nastavte [AF se spouští] na [Vypnuto], když nechcete ostřit automaticky pomocí tlačítka spouště.
  • Nastavte [AF se spouští], [Před-AF] a [Eye-Start AF] na [Vypnuto], abyste pomocí odhadu polohy objektu ostřili na určitou vzdálenost snímání.