Zobrazení času pro uvolnění (Zobr. časov. snímání)

Nastaví způsob zobrazení času uvolnění závěrky na displeji při snímání bez zčernání displeje.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Zobr. časov. snímání] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto: Typ1/Zapnuto: Typ2:
Zobrazí rámeček kolem rámečku ostření.
Zapnuto: Typ3/Zapnuto: Typ4:
Zobrazí ve čtyřech rozích displeje.
Vypnuto:
Nezobrazí čas uvolnění závěrky při snímání bez zčernání displeje.

[Zapnuto: Typ1] / [Zapnuto: Typ2] (příklad)

[Zapnuto: Typ3] / [Zapnuto: Typ4]