Nasazení sluneční clony

Používání sluneční clony doporučujeme, protože clona zabraňuje, aby světlo mimo záběr ovlivňovalo snímek.

  1. Srovnejte proti sobě připevňovací část sluneční clony s hlavicí objektivu a otáčejte clonou ve směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne.

Poznámka

  • Dbejte na správné nasazení sluneční clony. Sluneční clona nemusí jinak mít požadovaný efekt nebo se může částečně odrazit na snímku.
  • Pokud je sluneční clona nasazena správně, její značka (červená čárka) se bude krýt s červenou ryskou na objektivu.(U některých objektivů není index sluneční clony.)
  • Sundejte sluneční clonu, když používáte blesk, protože sluneční clona blokuje světlo blesku a může se objevit na snímku jako stín.
  • Chcete-li po fotografování sluneční clonu uložit, připevněte ji k objektivu obráceně (zezadu).