Úpr. stand. expoz.

Upraví standard fotoaparátu pro správnou hodnotu expozice pro každý režim měření.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Úpr. stand. expoz.] → požadovaný režim měření.
  2. Vyberte požadovanou hodnotu jako standard měření.
    • Můžete nastavit hodnotu od -1 EV do +1 EV v krocích 1/6 EV.

Režim měření

Nastavená standardní hodnota bude použita, když vyberete odpovídající režim měření v MENU (Nastavení snímání1) → [Režim měření].

Víceb./ Střed./ Bodové/ Prům. celého disp./ Zvýraznění

Poznámka

  • Kompenzace expozice nebude ovlivněna, když změníte [Úpr. stand. expoz.].
  • Hodnota expozice bude uzamčena podle hodnoty nastavené pro [Bodové] při bodovém AEL.
  • Standardní hodnota pro M.M (ruční měření) se změní podle hodnoty nastavené v [Úpr. stand. expoz.].
  • Hodnota nastavená v [Úpr. stand. expoz.] se nahraje do dat Exif odděleně od hodnoty kompenzace expozice. Výše hodnoty standardu expozice nebude přidána k hodnotě kompenzace expozice.
  • Pokud nastavíte [Úpr. stand. expoz.] při snímání řady, počet snímků pro řadu bude resetován.