Tlačítko DISP (Monitor/Hledáček)

Umožňuje nastavit režimy zobrazení na displeji, které lze vybrat pomocí DISP (nastavení na displeji) v režimu snímání.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Tlačítko DISP][Monitor] nebo [Hledáček] → požadované nastavení → [Zadat].
    Položky označené jsou k dispozici.

Podrobnosti o položkách menu

Graf. zobrazení :
Ukazuje základní informace o snímání. Graficky znázorňuje rychlost závěrky a hodnotu clony.
Zobraz. všech inf. :
Ukazuje informace o záznamu.
Bez informací :
Nezobrazí informace o záznamu.
Histogram :
Graficky znázorní rozložení světla.
Úroveň :
Označuje, zda je přístroj vyrovnán ve směru zepředu dozadu (A) a horizontálně (B). Když je přístroj vyrovnán v obou směrech, indikátor zezelená.

Pro hledáček*:

Na displeji zobrazí pouze informace o snímání, nikoli objekt. Toto nastavení je nastavení zobrazení pro snímání s hledáčkem.

Displej vypnutý*:

Vždy vypne displej při pořizování snímků. Displej můžete používat při přehrávání snímků nebo ovládání MENU. Toto nastavení je nastavení displeje pro snímání s hledáčkem.

*Tyto režimy displeje jsou k dispozici pouze v nastavení pro [Monitor].

Poznámka

  • Pokud přístroj značně nakloníte dopředu nebo dozadu, bude odchylka od roviny vysoká.
  • Přístroj může mít rozsah chyby téměř ±1°, i když je naklonění korigováno rovinou.