Tvorba disků Blu-ray z videa v obrazové kvalitě vysokého rozlišení

Můžete vytvářet disky Blu-ray, které lze přehrávat na zařízeních pro přehrávání disků Blu-ray (například přehrávače disků Sony Blu-ray nebo PlayStation 4 atd.).

A. Jak vytvářet pomocí počítače

S počítačem Windows můžete kopírovat videa importovaná do počítače a vytvářet disky Blu-ray pomocí PlayMemories Home.
Váš počítač musí být schopen vytvářet disky Blu-ray.
Když vytváříte disk Blu-ray poprvé, připojte fotoaparát k počítači kabelem USB. Potřebná aplikace se automaticky do počítače dodá. (Je třeba připojení k internetu.)

Podrobnosti k vytváření disku pomocí PlayMemories Home viz Uživatelská příručka pro PlayMemories Home.

B. Jak vytvářet pomocí zařízení jiného než počítač

K vytváření disků Blu-ray lze použít i rekordér Blu-ray atd.
Podrobnosti naleznete v návodu k použití zařízení.

Poznámka

  • Při tvorbě disků Blu-ray pomocí aplikace PlayMemories Home z videí nahraných ve formátu videa XAVC S se obrazová kvalita převede na 1920×1080 (60i/50i). Není možné vytvářet disky s původní obrazovou kvalitou.
    Chcete-li nahrát video s původní obrazovou kvalitou, zkopírujte je do počítače nebo na externí médium.