Exp. řada, jeden sní.

Pořídí větší počet snímků a přitom automaticky posune expozici ze základní k tmavší a poté ke světlejší. Po nahrávání si můžete vybrat snímek, který se hodí pro váš záměr.
Protože se při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí jeden snímek, můžete pro každý snímek upravit ostření nebo kompozici.

 1. Vyberte (řada) otočením voliče režimů pohonu.
  • Otáčejte voličem režimů pohonu a současně držte stisknuté tlačítko uvolnění zámku voliče režimů pohonu.
 2. MENU (Nastavení snímání1) → [Nastavení řady][Typ expoziční řady][Exp. řada, jeden sní.] → požadovaný režim.
  • Obrazovku nastavení pro [Typ expoziční řady] lze zobrazit stisknutím tlačítka Fn.
 3. Upravte zaostření a pořiďte snímek.
  • Pro každý snímek stiskněte spoušť.

Podrobnosti o položce menu

Například, když je vybrána [Exp. řada, jeden: 0,3EV 3 snímky], pořídí se tři snímky jeden po druhém s hodnotou expozice posunutou nahoru a dolů v krocích 0,3 EV.

Poznámka

 • Když je vybráno [ISO AUTO] v režimu [Ruční expozice], změní se expozice nastavením hodnoty ISO. Pokud je vybráno nastavení jiné než [ISO AUTO], změní se expozice nastavením rychlosti závěrky.
 • Když je expozice kompenzovaná, posune se expozice podle kompenzované hodnoty.
 • Snímání řady není k dispozici v následujících režimech snímání:
  • [Inteligentní auto]