Import kořenového certifikátu do fotoaparátu (Import. kořen. cert.)

Importuje kořenový certifikát z paměťové karty potřebný pro ověření serveru. Tuto funkci použijte pro šifrované komunikace při transferu FTP.

Podrobnosti viz „FTP Help Guide“.
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Síť) → [Import. kořen. cert.].