Funkce dotyk. obsl.: Zaostření dotykem

Objekt, na který budete ostřit, můžete vybrat dotykem v režimu nahrávání fotografie a videa. Předem vyberte MENU(Nastavení) → [Dotyková obsluha][Zapnuto].

 1. MENU(Nastavení snímání2) → [Funkce dotyk. obsl.][Zaostření dotykem].

Specifikace místa, kam chcete ostřit, v režimu fotografie

Můžete zaostřit na požadované místo dotykem na displej.

 1. Vyberte [Oblast ostření] jinou než [Pohyblivý bod] nebo [Rozšíř. pohybl. bod].
 2. Dotkněte se displeje.
  • Když snímáte s displejem, pro zaostření se dotkněte objektu.
  • Když snímáte s hledáčkem, můžete posunout polohu ostření dotykem a tažením po displeji, a dívat se přitom přes hledáček.

  • Když stisknete tlačítko spouště napůl, fotoaparát zaostří na rámeček ostření. Stisknutím tlačítka spouště nadoraz snímejte.
  • Pro zrušení ostření dotykem se dotkněte nebo stiskněte střed řídicího kolečka, pokud snímáte s displejem, a stiskněte střed řídícího kolečka, pokud snímáte s hledáčkem.

Specifikace místa, kam chcete ostřit, v režimu videa (bodové ostření)

Fotoaparát bude ostřit na objekt, jehož se dotknete.Bodové ostření není k dispozici, snímáte-li s hledáčkem.

 1. Vyberte [Oblast ostření] jinou než [Pohyblivý bod] nebo [Rozšíř. pohybl. bod].
 2. Objektu, na který chcete zaostřit, se dotkněte před nahráváním nebo v průběhu nahrávání.
  • Když se dotknete objektu, režim ostření se dočasně přepne na ruční ostření a zaostření lze upravit pomocí ostřicího kroužku.
  • Pokud chcete zrušit bodové ostření, dotkněte se nebo stiskněte střed řídicího kolečka.

Tip

 • Kromě funkce dotykového ostření jsou k dispozici také následující dotykové operace.
  • Když je [Oblast ostření] nastavena na [Pohyblivý bod] nebo [Rozšíř. pohybl. bod], lze přesunout rámeček ostření dotykem.
  • Když je [Režim ostření] nastaven na [Ruč. zaost.], lze použít zvětšení zaostření dvojím ťuknutím na displej.

Poznámka

 • Funkce ostření dotykem není k dispozici v následujících situacích:
  • Když je [Režim ostření] nastaven na [Ruč. zaost.].
  • Při používání digitálního zoomu
  • Při používání LA-EA2 nebo LA-EA4