Info. o copyrightu

Na fotografie zapisuje informace o autorských právech.

  1. MENU (Nastavení) → [Info. o copyrightu] → požadované nastavení.
  2. Když vyberete [Nastavit fotografa] nebo [Nastavit copyright], na displeji se objeví klávesnice. Zadejte vaše požadované jméno.

Podrobnosti o položce menu

Zapsat info. o copyr.:
Nastaví, zda se zapíší informace o autorských právech. ([Zapnuto]/[Vypnuto])
  • Když vyberete [Zapnuto], objeví se na obrazovce snímání ikona .
Nastavit fotografa:
Nastaví jméno fotografa.
Nastavit copyright:
Nastaví jméno držitele autorských práv.
Zobraz. info. o copyr.:
Zobrazí aktuální informace o autorských právech.

Poznámka

  • Můžete zadat pouze alfanumerické znaky a symboly pro [Nastavit fotografa] a [Nastavit copyright]. Můžete zadat až 46 znaků.
  • Při přehrávání snímků s informacemi o autorských právech se objeví ikona .
  • Pokud chcete zabránit neautorizovanému použití [Info. o copyrightu], musíte předtím, než někomu půjčíte nebo předáte svůj fotoaparát, vymazat sloupce [Nastavit fotografa] a [Nastavit copyright].
  • Sony neodpovídá za problémy nebo škody způsobené používáním [Info. o copyrightu].