Nast. kabelové LAN

Konfiguruje kabelovou LAN.

  1. MENU(Síť) → [Nast. kabelové LAN] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Nastavení IP adresy:
Nastaví, zda se bude konfigurovat adresa IP pro kabelovou LAN automaticky nebo ručně.
Zobr. inf. o kab. LAN:
Zobrazí informace kabelové LAN pro tento přístroj, například adresu MAC nebo adresu IP.


IP adresa:
Pokud zadáváte adresu IP ručně, zadejte danou adresu.
Maska podsítě/Výchozí brána/Primární server DNS/Sekund. server DNS:
Pokud jste nastavili [Nastavení IP adresy] na [Manuál], zadejte každou adresu podle svého síťového prostředí.