Ruční expozice

Můžete snímat s požadovaným nastavením expozice, když nastavíte rychlost závěrky a clonu.

 1. Nastavte volič režimů na M (Ruční expozice).
 2. Otočením předního ovladače vyberte požadovanou hodnotu clony.
  Vyberte požadovanou rychlost závěrky otočením zadního ovladače.
  • Nastavení předního/zadního ovladače můžete změnit pomocí MENU (Nastavení snímání2) → [Nastavení ovladače].
  • Můžete také nastavit [ISO] na [ISO AUTO] v režimu ruční expozice. Hodnota ISO se automaticky změní tak, aby bylo dosaženo správné expozice pomocí hodnoty clony a rychlosti závěrky, které jste nastavili.
  • Když je [ISO] nastaveno na [ISO AUTO], bude indikátor hodnoty ISO blikat, pokud hodnota, kterou jste nastavili, není vhodná pro správnou expozici. Pokud se to stane, změňte rychlost závěrky nebo hodnotu clony.
  • Když je [ISO] nastaveno na něco jiného než [ISO AUTO], použijte MM (ruční měření)*, abyste zkontrolovali hodnotu expozice.
   Směrem k +: Snímky budou jasnější.
   Směrem -: Snímky budou tmavší.
   0: Vhodná expozice analyzovaná přístrojem.

   *Označuje nad/pod vhodnou expozicí. Zobrazí se pomocí číselné hodnoty na displeji a pomocí indikátoru měření v hledáčku.

 3. Nastavte zaostření a pořiďte snímek objektu.

Tip

 • Můžete změnit kombinaci rychlosti závěrky a clony (hodnoty F) bez změny nastavené hodnoty expozice otočením předního/zadního ovladače při stisknutém tlačítku AEL. (Ruční posun)

Poznámka

 • Indikátor ručního měření se neobjeví, když je [ISO] nastaveno na [ISO AUTO].
 • Když množství okolního světla překročí rozsah měřený ručním měřením, bude indikátor ručního měření blikat.
 • Indikátor varování SteadyShot se v režimu ruční expozice neobjeví.
 • Jas snímku na displeji se může lišit od skutečného pořízeného snímku.