Typ samospoušti

Při snímání se samospouští nastaví, kolik snímků se nahraje a kolik sekund uplyne od okamžiku stisknutí spouště do okamžiku uvolnění spouště.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Typ samospoušti] → požadované nastavení.
    • Obrazovku nastavení pro [Typ samospoušti] lze zobrazit stisknutím tlačítka Fn.

Podrobnosti o položce menu

Samosp. (Jed. sní.):
Pořídí jeden snímek pomocí samospouště (10 sekund / 5 sekund / 2 sekundy).
Samospoušť(kont.):
Pořizuje snímky nepřetržitě pomocí samospouště (3 snímky po 10 sekundách / 5 snímků po 10 sekundách / 3 snímky po 5 sekundách / 5 snímků po 5 sekundách / 3 snímky po 2 sekundách / 5 snímků po 2 sekundách).