Před-AF (fotografie)

Přístroj automaticky nastaví zaostření předtím, než stisknete tlačítko spouště napůl. Při zaostřování se může displej otřást.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Před-AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Zaostří předtím, než stisknete tlačítko spouště napůl.
Vypnuto:
Nezaostří, dokud nestisknete tlačítko spouště napůl.

Poznámka

  • [Před-AF] je k dispozici pouze, když je nasazen objektiv E-mount.