AF s detekcí fáze

Když jsou body AF s detekcí fáze v oblasti automatického ostření, přístroj použije kombinované automatické ostření AF s detekcí fáze a kontrastní AF.

Poznámka

  • AF s detekcí fáze je k dispozici pouze, když je nasazen vhodný objektiv. Když používáte objektiv, který nepodporuje AF s detekcí fáze, nemůžete používat [Citlivost sled. AF], [Citlivost sled. AF] nebo [Rychlost AF]. Pokud používáte dříve zakoupený vhodný objektiv, nemusí AF s detekcí fáze fungovat, pokud objektiv neaktualizujete. Podrobnosti o kompatibilních objektivech viz webová stránka Sony ve vaší oblasti nebo se obraťte na prodejce Sony nebo místní autorizovaný servis Sony.