Dál. z PC (Kab. LAN): Dál. z PC (Kab. LAN)

Fotoaparát můžete ovládat z počítače, když připojíte fotoaparát k počítači nebo přepínacímu rozbočovači kabely LAN.

  1. MENU(Síť) → [Dál. z PC (Kab. LAN)][Dál. z PC (Kab. LAN)] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto :
Provede vzdálené snímání prostřednictvím kabelové LAN.
Vypnuto :
Neprovede vzdálené snímání prostřednictvím kabelové LAN.

Poznámka

  • Destinace pro pořízený snímek a formát souboru, který má být přesunut, lze nastavit výběrem MENU → (Nastavení) → [Nast. Dálkově z poč.].