Nastav. SteadyShot

Můžete snímat s vhodným nastavením SteadyShot pro nasazený objektiv.

  1. MENU (Nastavení snímání2)[SteadyShot][Zapnuto].
  2. [Nastav. SteadyShot][Úprava SteadyShot] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Auto:
Provede funkci SteadyShot automaticky podle informací získaných z nasazeného objektivu.
Manuál:
Provede funkci SteadyShot podle ohniskové vzdálenosti nastavené pomocí [Ohn. vzdál. SteadyS.]. (8mm-1000mm)
  • Zkontrolujte značku ohniskové vzdálenosti (A) a nastavte ohniskovou vzdálenost.

Poznámka

  • Funkce SteadyShot nemusí pracovat nejlépe, když jste zrovna zapnuli napájení, hned poté, co fotoaparát zamíříte na objekt, nebo když jste stiskli tlačítko spouště nadoraz, aniž byste v polovině zastavili.
  • Pokud používáte stativ atd., ujistěte se, že jste vypnuli funkci SteadyShot, protože by to mohlo způsobit vadnou funkci při snímání.
  • [Nastav. SteadyShot] nebude k dispozici, když je MENU (Nastavení snímání2)[SteadyShot] nastaveno na [Vypnuto].
  • Když fotoaparát nemůže získat informace o ohniskové vzdálenosti od objektivu, funkce SteadyShot nebude pracovat správně. Nastavte [Úprava SteadyShot] na [Manuál] a nastavte [Ohn. vzdál. SteadyS.] tak, aby odpovídala objektivu, který používáte. Aktuální nastavená hodnota ohniskové vzdálenosti SteadyShot se zobrazí po straně .
  • Když používáte objektiv SEL16F28 (prodává se samostatně) s telekonvertorem atd., nastavte [Úprava SteadyShot] na [Manuál] a nastavte ohniskovou vzdálenost.
  • Když nastavíte [SteadyShot] na [Zapnuto]/[Vypnuto], nastavení SteadyShot fotoaparátu a objektivu se přepnou současně.
  • Pokud je nasazen objektiv vybavený přepínačem SteadyShot, lze nastavení změnit pouze pomocí tohoto přepínače na objektivu. Nastavení nelze přepnout fotoaparátem.