Poznámky týkající se akumulátoru

Poznámky týkající se akumulátoru

 • Ujistěte se, že používáte pouze bloky akumulátorů určené pro tento přístroj.
 • Za určitých provozních podmínek či v určitém prostředí se správná úroveň zbývající kapacity akumulátoru nemusí zobrazit.
 • Akumulátor nevystavujte působení vody. Akumulátor není vodotěsný.
 • Akumulátor nenechávejte na extrémně teplých místech (například v automobilu nebo na přímém slunečním světle).

Nabíjení akumulátoru

 • Před prvním použitím přístroje akumulátor (přiložen) nabijte.
 • Nabitý akumulátor se bude pomalu sám vybíjet, i když ho nebudete používat. Před každým použitím přístroje akumulátor nabijte, abyste nezmeškali příležitost pořídit snímky.
 • Nenabíjejte jakékoli bloky akumulátorů - pouze bloky akumulátorů určené pro tento přístroj. Pokud byste to udělali, mohlo by dojít k vytečení, přehřátí, explozi, úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.
 • Pokud kontrolka nabíjení bliká, když není blok akumulátorů plně nabit, vytáhněte blok akumulátorů nebo odpojte kabel USB od fotoaparátu a pak jej znovu vložte, aby se nabil.
 • Nabíjet doporučujeme v prostředí s teplotou mezi 10 °C a 30 °C. Při teplotách mimo tento rozsah se akumulátor nemusí plně nabít.
 • Když připojíte tento přístroj k přenosnému počítači, který není připojen ke zdroji napájení, kapacita akumulátoru přenosného počítače se může snížit. Přístroj nenabíjejte prostřednictvím přenosného počítače příliš dlouho.
 • Pokud je tento přístroj připojen k počítači kabelem USB, počítač nezapínejte/nerestartujte, neprobouzejte z režimu spánku ani nevypínejte. Jinak může dojít k poruše přístroje. Před prováděním výše uvedených operací odpojte přístroj od počítače.
 • Nabíjení není zaručeno, pokud používáte vlastnoručně sestavený nebo upravený počítač.
 • Když je nabíjení dokončeno, odpojte síťový adaptér ze síťové zásuvky nebo odpojte kabel USB od fotoaparátu. Pokud byste to neudělali, životnost akumulátoru by se mohla zkrátit.

Indikátor zbývající kapacity akumulátoru

 • Na displeji se objeví indikátor zbývající kapacity akumulátoru.

  A: Vysoká úroveň akumulátoru

  B: Baterie je vybita

 • Trvá asi minutu, než se zobrazí správná úroveň zbývající kapacity akumulátoru.
 • Za určitých provozních podmínek či v určitém prostředí se správná úroveň zbývající kapacity akumulátoru nemusí zobrazit.
 • Pokud se indikátor zbývající kapacity akumulátoru nezobrazí, vyvolejte jej stisknutím tlačítka DISP (Nastavení zobrazení).

Doba nabíjení (plné nabití)

Při používání nabíječky (přiložena) je doba nabíjení přibližně 150 minut a při používání síťového adaptéru (přiložen) je asi 285 minut.

Výše uvedená doba se týká nabíjení zcela vybitého akumulátoru při teplotě 25 °C. Nabíjení může trvat déle, zaleží na podmínkách a okolnostech používání.

Efektivní využití akumulátoru

 • Výkon akumulátoru se při nízké teplotě snižuje. Proto je na chladných místech funkční doba akumulátoru kratší. Chcete-li zajistit delší funkční dobu, doporučujeme vložit akumulátor do vnitřní kapsy oděvu v blízkosti těla, aby se zahřál, a vložit do přístroje bezprostředně před začátkem fotografování. Pokud máte v kapse nějaké kovové předměty (např. klíče), dejte pozor, abyste nezpůsobili zkrat.
 • Blok akumulátorů se rychle vybije, když budete často používat blesk nebo funkci nepřetržitého snímání, často zapínat nebo vypínat napájení nebo nastavíte displej na velmi jasný.
 • Doporučujeme, abyste si připravili náhradní akumulátor a před pořízením skutečných snímků pořídili zkušební záběry.
 • Pokud je konektor akumulátoru znečištěný, přístroj se nemusí zapnout nebo se akumulátor nemusí nabít správně. V tomto případě očistěte akumulátor od prachu měkkým hadříkem nebo vatovou tyčinkou.

Skladování akumulátorů

Abyste zachovali funkčnost akumulátoru, alespoň jednou za rok ho nabijte a poté ho před uskladněním zcela vybijte ve fotoaparátu. Po vyjmutí z fotoaparátu uložte akumulátor na chladném, suchém místě.

Životnost akumulátorů

 • Životnost akumulátoru je omezena. Pokud budete používat stejný akumulátor opakovaně nebo dlouhodobě, jeho kapacita se postupně sníží. Pokud se životnost akumulátoru znatelně zkracuje, pravděpodobně nastal čas vyměnit jej za nový.
 • Životnost akumulátorů se liší podle způsobu jeho skladování a provozních podmínek a prostředí, ve kterém se každý akumulátor používá.