Sledování objektu (funkce sledování)

Tento fotoaparát má funkci sledování objektu, která sleduje objekt a označuje jej ostřicím rámečkem.

Můžete nastavit začáteční polohu pro sledování výběrem z oblastí ostření nebo specifikací dotykem. Požadovaná funkce se liší podle způsobu nastavení.

  • Příbuzné funkce naleznete v „Příbuzné téma“ ve spodní části této stránky.

Nastavení začáteční polohy pro sledování pomocí oblasti ostření ([Sledování] v [Oblast ostření])

Nastaví se vybraný rámeček ostření jako začáteční poloha pro sledování a sledování začne stisknutím tlačítka spouště napůl.

  • Tato funkce je k dispozici v režimu snímání fotografií.
  • Tato funkce je k dispozici, pouze když je [Režim ostření] nastaven na [Průběžné AF].

Nastavení začáteční polohy pro sledování pomocí dotyku ([Sledování dotykem] v [Funkce dotyk. obsl.])

Objekt, který se má sledovat, můžete nastavit dotykem na displej.

  • Tato funkce je k dispozici v režimu snímání fotografií i videa.
  • Tato funkce je dostupná, když je [Režim ostření] nastaven na [AF na 1 snímek], [Průběžné AF] nebo [DMF].

Změna nastavení pro [Oblast ostření] na [Sledování] dočasně ([Sledování zapnuto] v [Vlastní klávesa])

I když bude [Oblast ostření] nastavena na něco jiného než [Sledování], můžete dočasně změnit nastavení pro [Oblast ostření] na [Sledování], když stisknete a přidržíte klávesu, ke které jste přiřadili funkci [Sledování zapnuto].

  • Přiřaďte předem funkci [Sledování zapnuto] požadované klávese pomocí [Vlastní klávesa].
  • Tato funkce je k dispozici v režimu snímání fotografií.
  • Tato funkce je k dispozici, pouze když je [Režim ostření] nastaven na [Průběžné AF].