Náhled clony

Když stisknete a přidržíte klávesu, ke které jste přiřadili funkci [Náhled clony], clona se zmenší na nastavenou hodnotu clony a před snímáním můžete zkontrolovat rozmazání.

  1. MENU(Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] → nastavte funkci [Náhled clony] na požadovanou klávesu.
  2. Potvrďte snímek stisknutím klávesy, ke které byl přiřazen [Náhled clony].

Tip

  • I když při náhledu můžete změnit hodnotu clony, pokud vyberete jasnější clonu, může být objekt rozmazán. Doporučujeme, abyste znovu upravili zaostření.