Snimanje videozapisa

Format snimanja i ekspoziciju možete postaviti te snimiti videozapise upotrebom namjenskih stavki izbornika za snimanje.

 1. Pritisnite gumb MODE (Način rada), upotrijebite kotačić za upravljanje za odabir [Movie] zatim pritisnite u sredinu.

 2. Pritisnite gumb REC (Snimanje) za početak snimanja.

 3. Ponovno pritisnite gumb REC za zaustavljanje snimanja.

Odabir formata snimanja ( File Format)

Razlučivost i stupanj kompatibilnosti razlikuju se ovisno o formatu snimanja (XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD). Odaberite format u skladu sa svrhom videozapisa koji će se snimiti.

Odabir brzine kadrova ili kvalitete slike ( Movie Settings)

Brzina kadrova određuje ujednačenost kretanja videozapisa. ([Movie Settings][Rec Frame Rate])

Kvaliteta slike mijenja se s brzinom prijenosa u bitovima ([Movie Settings][Record Setting])

Ako je brzina prijenosa u bitovima visoka, količina informacija će se povećati i možete snimiti visokokvalitetne videozapise. Međutim to može rezultirati većom količinom podataka.

Odaberite brzinu kadrova i brzinu prijenosa u bitovima prema vlastitoj preferenci i svrhi.

Prilagodba ekspozicije (Exposure Ctrl Type/Exposure mode)

Kad je [Exposure Ctrl Type] postavljen na [P/A/S/M Mode], odaberite način ekspozicije s pomoću kombinacije brzine okidanja i vrijednosti otvora blende na jednak način kao da snimate fotografiju.

Kad je [Exposure Ctrl Type] postavljen na [Flexible Exp. Mode], možete automatski ili ručno postaviti brzinu okidanja, vrijednost otvora blende i ISO osjetljivost.

Odabir metode fokusiranja ( Focus Mode/Focus Area)

Odaberite (Continuous AF) ili (Manual Focus) za [Focus Mode]. Možete odrediti područje fokusa postavljanjem [Focus Area].


Čak tijekom snimanja s ručnim fokusom možete privremeno prebaciti na automatski fokus na sljedeći način.

 • Pritisnite prilagodljivu tipku kojoj je [AF On] dodijeljen ili pritisnite gumb okidanja dopola.
 • Pritisnite prilagodljivu tipku kojoj je [Eye AF] dodijeljen.
 • Dodirnite subjekt na monitoru.

Snimanje zvuka videozapisa na 4 kanala

Pričvrstite XLR ručicu jedinice (isporučeno jedino za ILME-FX30) ili izvornom dodatnom opremom tvrtke Sony koja podržava 4-kanalno ili 24-bitno snimanje zvuka na nosač za više sučelja fotoaparata.

Savjet

 • Također možete dodijeliti funkciju pokretanja/zaustavljanja videozapisa na željenu tipku.
 • Brzo fokusirati tijekom snimanja videozapisa možete pritiskom tipke okidača dopola. (U nekim slučajevima moguće je snimanje zvuka rada automatskog fokusiranja).
 • Tijekom snimanja videozapisa možete promijeniti postavke za ISO osjetljivost, kompenzaciju ekspozicije i područje fokusiranja.
 • Zvukovi fotoaparata i objektiva tijekom rada mogu se snimiti tijekom snimanja videozapisa. Kako se zvukovi ne bi snimili, postavite [Audio Recording] na [Off].
 • Kako biste spriječili da se ne snimi zvuk prstena za zumiranje kad se upotrebljava objektiv s motoriziranim zumiranjem, preporučamo da snimate filmove s pomoću poluge za zumiranje objektiva. Kad pomičete polugu za zumiranje objektiva, pobrinite se da ne okrenete polugu.

Note

 • Nakon snimanja prikazuje se ikona koja označava pisanje podataka. Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok se prikazuje ikona.
 • Ne možete započeti snimanja videozapisa dok se upisuju podaci. Pričekajte dok se ne dovrši upisivanje podataka i „STBY“ se ne prikaže prije snimanja videozapisa.
 • Ako se ikona (Upozorenje o pregrijavanju) pojavi, povećala se temperatura fotoaparata. Isključite napajanje i rashladite fotoaparat te pričekajte dok fotoaparat ne bude spreman za ponovno snimanje.
 • Pri kontinuiranom snimanju videozapisa temperatura fotoaparata se povećava i možete osjetiti kako je fotoaparat vruć. To nije kvar. Može se prikazati i [Internal temp. visoka. Allow it to cool.]. U takvim slučajevima isključite napajanje i rashladite fotoaparat te pričekajte dok fotoaparat ne bude spreman za ponovno snimanje.
 • Za kontinuirano snimanja videozapisa pogledajte „Vrijeme snimanja videozapisa“. Kad je dovršeno snimanje videozapisa, možete snimiti drugi videozapis ponovnim pritiskom na gumb REC. Ovisno o temperaturi proizvoda i baterije, snimanje se može zaustaviti kako bi se zaštitio proizvod.