Auto Review (fotografija)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Snimljenu sliku možete provjeriti na zaslonu odmah nakon snimanja. Možete postaviti i vrijeme prikaza za Auto Review.

  1. MENU (Setup) › [Display Option][Auto Review] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

10 s/5 s/2 s:
Prikazuje snimljenu sliku na zaslonu u odabranom trajanju odmah nakon snimanja. Ako tijekom funkcije Auto Review izvršite postupak povećavanja, sliku možete provjeriti u povećanom mjerilu.
Isključeno:
Ne prikazuje se Auto Review.

Note

  • Kada primijenite funkciju za obradu slike, slika se prije obrade privremeno može prikazati, nakon čega se prikazuje obrađena slika.
  • Za zaslon Automatskog pregleda primjenjuju se postavke DISP (postavka prikaza).