Očitavanje podataka o lokaciji s pametnog telefona

Aplikacijom Imaging Edge Mobile možete dobiti podatke o lokaciji s pametnog telefona povezanog s fotoaparatom putem Bluetooth komunikacije. Dobivene podatke o lokaciji možete spremiti pri snimanju slika.

Pogledajte odjeljak „Uparivanje fotoaparata s pametnim telefonom (Smartphone Regist.) ” kako biste unaprijed uparili fotoaparat i pametni telefon.

 1. Pokrenite softver Imaging Edge Mobile na pametnom telefonu i dodirnite [Setup] › [Location Information Linkage].
 2. Uključite funkciju [Location Information Linkage] na zaslonu za postavljanje [Location Information Linkage] aplikacije Imaging Edge Mobile.
  • (ikona preuzimanja podataka o lokaciji) prikazuje se na monitoru fotoaparata. Podaci o lokaciji koje je pametni telefon preuzeo tehnologijom GPS, itd. zapisuju se pri snimanju slika.
  • Kad aktivirate [Auto Time Correction] ili [Auto Area Adjustment] na povezanom pametnom telefonu, fotoaparat automatski ispravlja postavke datuma i područja s pomoću informacija na pametnom telefonu.

Ikone koje se prikazuju pri preuzimanju podataka o lokaciji

(preuzimanje podataka o lokaciji): Fotoaparat preuzima podatke o lokaciji.

(podatke o lokaciji nije moguće preuzeti): Fotoaparat ne može preuzeti podatke o lokaciji.

Savjet

 • Podatke o lokaciji mogu se povezati kada se aplikacija Imaging Edge Mobile izvodi na pametnom telefonu čak i ako je zaslon pametnog telefona isključen. Međutim, ako je fotoaparat isključen određeno vrijeme, podaci o lokaciji možda se neće povezati neposredno nakon ponovnog uključenja fotoaparata. U tom slučaju podatke o lokaciji povezuju se neposredno nakon otvaranja zaslona aplikacije Imaging Edge Mobile na pametnom telefonu.
 • Kada se aplikacija Imaging Edge Mobile ne izvodi, kao pri ponovnom pokretanju pametnog telefona, pokrenite aplikaciju Imaging Edge Mobile kako biste nastavili povezivanje podataka o lokaciji.
 • Ako funkcija povezivanja podataka o lokaciji ne radi ispravno, pregledajte sljedeće napomene i ponovno provedite uparivanje.
  • Provjerite je li na pametnom telefonu uključena funkcija Bluetooth.
  • Pobrinite se da fotoaparat nije povezan ni s jednim drugim uređajem ili da je povezan samo s jednim uređajem s pomoću Bluetooth komunikacije. (Sa sustavom mogu biti povezana najviše dva uređaja istovremeno.)
  • Potvrdite da je način [Airplane Mode] za fotoaparat isključen s [Off].
  • Izbrišite informacije o uparivanju za fotoaparat registrirane u aplikaciji Imaging Edge Mobile.
  • Obrišite informacije o uparivanju s fotoaparata registriranog u Bluetooth postavkama pametnog telefona.
  • Obrišite informacije o uparivanju s registriranog pametnog telefona na funkciji [Manage Paired Device] fotoaparata.
 • Detaljnije upute potražite na sljedećoj stranici za podršku.

  https://www.sony.net/iem/btg/

Note

 • Kada inicijalizirate fotoaparat, informacije o uparivanju također se brišu. Prije ponovnog uparivanja prvo obrišite informacije o uparivanju za fotoaparat koje su registrirane u Bluetooth postavkama pametnog telefona i aplikaciji Imaging Edge Mobile.
 • Podaci o lokaciji ne snimaju se kada ih nije moguće preuzeti, primjerice pri odspajanju veze Bluetooth.
 • Fotoaparat je moguće upariti s do to 15 uređaja s tehnologijom Bluetooth, no podatke o lokaciji može dijeliti samo s jednim pametnim telefonom. Ako želite povezati informacije o lokaciji s drugim pametnim telefonom, isključite funkciju [Location Information Linkage] pod opcijom [Setup] u softveru Imaging Edge Mobile na pametnom telefonu koji je već povezan.
 • Ako je veza Bluetooth nestabilna, između fotoaparata i uparenog pametnog telefona uklonite sve prepreke, primjerice ljude ili metalne predmete.
 • Udaljenost komunikacije za Bluetooth vezu ili Wi-Fi vezu može se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.


Podržani pametni telefoni

Najnovije informacije potražite na stranici za podršku.

https://www.sony.net/iem/btg/

 • Detalje o verzijama tehnologije Bluetooth kompatibilnima s vašim pametnim telefonom potražite na stranici proizvoda za pametni telefon.