White Balance (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Ispravlja učinak toniranja uvjeta ambijentalnog svjetla za snimanje neutralnog bijelog objekta u bijelom. Upotrijebite ovu funkciju kada tonovi boje na slici nisu kakve ste očekivali ili kada namjerno želite promijeniti tonove boje radi fotografske izražajnosti.

 1. MENU (Exposure/Color) › [White Balance][White Balance] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Auto / Auto: Ambience / Auto: White / Daylight / Shade / Cloudy/ Incandescent / Fluor.: Warm White / Fluor.: Cool White/ Fluor.: Day White/ Fluor.: Daylight / Underwater Auto :
Kada odaberete izvor svjetla koji osvjetljava objekt, proizvod podešava tonove boje prema odabranom izvoru svjetlosti (memorirani balans bijele). Kada odaberete [Auto], proizvod automatski pronalazi izvor svjetlosti i podešava tonove boje.
C.Temp./Filter:
Prilagođava tonove boje ovisno o izvoru svjetla. Postiže efekt CC (kompenzacija boje) filtara za fotografiju.
Custom 1/Custom 2/Custom 3:
memorira osnovnu bijelu boju u uvjetima osvjetljenja danog okruženja snimanja.

Savjet

 • [White Balance] je dodijeljen gumbu 2 (prilagodljivi gumb 2) prema zadanim postavkama.
 • Pritiskom desne strane upravljačkog kotačića po potrebi možete prikazati zaslon za precizno podešavanje i provesti precizno podešavanje tonova boje. Kada je odabrana funkcija [C.Temp./Filter], temperaturu boje možete promijeniti okretanjem stražnjeg kotačića umjesto pritiskanja desne stran upravljačkog kotačića.
 • Ako tonovi boje nisu kakve očekujete prema odabranim postavkama, provedite snimanje s funkcijom [WB bracket].
 • (Auto: Ambience), (Auto: White) je prikazan samo kad je [Priority Set in AWB] postavljen na [Ambience] ili [White].
 • Ako želite umjereno prekinuti prebacivanje ravnoteže bijele boje, kao kad se snimanje okoline prebacuje tijekom snimanja videozapisa, možete promijeniti ravnotežu bijele boje prebacivanjem s pomoću funkcije [Shockless WB].

Note

 • [White Balance] je fiksiran na [Auto] u sljedećim načinima rada:
  • [Inteligentno autom.]
 • Ne možete odabrati funkciju [Auto] ili [Underwater Auto] pod opcijom [White Balance] u sljedećim situacijama:
  • Kad je funkcija [Log Shooting] postavljena na [Cine EI Quick] ili [Cine EI]
 • Ako kao izvor svjetlosti upotrebljavate živinu ili natrijevu svjetiljku, točnost balansa bijele boje neće se postići zbog karakteristika svjetla. Preporuča se da snimate fotografije s postavkom od [Custom 1] do [Custom 3].
 • Ne prekrivajte vidljivo svjetlo ili IR senzor kad je [White Balance] postavljen na [Auto]. Ako to učinite, izvor svjetlosti može biti pogrešno klasificiran i ravnoteža bijele boje će se možda prilagoditi na neprikladnu boju.