Upotreba gumba MODE (Način rada)

Upotrijebite gumb MODE (Način rada) za odabir način snimanja u skladu sa subjektom i svrhom snimanja.

  • Pritisnite gumb MODE, upotrijebite kotačić za upravljanje kako biste odabrali željeni način snimanja zatim pritisnite sredinu kotačića za upravljanje.

Pojedinosti o načinima snimanja

Načini snimanja dijele se na načine snimanja fotografija, načine snimanja videozapisa i načine registracije pozivanja.

Ilustracije prikazuju načine snimanja fotografija, načine snimanja videozapisa i načine registracije pozivanja.

(A) Načini snimanja fotografija

(B) Načini snimanja videozapisa

(C) Registracija načina rada koji se pozivaju

Savjet

  • Prikazane stavke izbornika razlikuju se ovisno o načinu snimanja.

(A) Načini snimanja fotografija

Odabrani način snimanja određuje način prilagođavanja otvora blende (F vrijednost) i brzine zatvarača.

Ikona Režim snimanja Opis
(Intelligent Auto) Intelligent Auto Fotoaparat snima uz automatsko prepoznavanje scena.
Program Auto Omogućuje vam snimanje uz automatsku prilagodbu ekspozicije (i brzine zatvarača i vrijednosti otvora blende). Možete postaviti funkcije snimanja kao što je [ISO].
Aperture Priority Prioritet ima vrijednost otvora blende, a brzina zatvarača prilagođava se automatski. Odaberite ovu postavku ako želite zamutiti pozadinu ili izoštriti cijeli zaslon.
Shutter Priority Prioritet ima brzina zatvarača, a vrijednost otvora blende prilagođava se automatski. Odaberite ovu postavku ako želite snimati objekte koji se brzo kreću bez zamućenja ili ako snimate vodu ili trag svjetla.
Manual Exposure Ručno podešavanje i vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača. Snimati možete uz omiljenu ekspoziciju.

(B) Načini snimanja videozapisa

Ikona Režim snimanja Opis
(videozapis) Movie Postavljanje načina ekspozicije za snimanje videozapisa.
S&Q S&Q Motion Možete postaviti način ekspozicije za snimanje usporenih/ubrzanih videozapisa.

Metoda postavke ekspozicije načina snimanja videozapisa ovisi o postavki MENU (Shooting) › [Shooting Mode][Exposure Ctrl Type].

Kad je [Exposure Ctrl Type] postavljen na [P/A/S/M Mode]:

MENU (Shooting) › [Shooting Mode][Exposure Mode] ili [Exposure Mode] › Odabir željenog načina ekspozicije između P/A/S/M.

Kad je [Exposure Ctrl Type] postavljen na [Flexible Exp. Mode]:

Otvor blende, brzina okidanja i ISO osjetljivost mogu se prebaciti na automatsku postavku i ručnu postavku držanjem gumba IRIS (Blenda) / SHUTTER (Okidanje) / ISO (ISO osjetljivost). Ako odaberete ručnu postavku, okrenite prednji/stražnji kotačić ili kotačić za upravljanje i postavite željenu vrijednost.
U načinu ručne postavke vrijednosti se mogu zaključati pritiskom na gumb IRIS/SHUTTER/ISO. Možete upotrijebiti ovu funkciju kako biste spriječili da se vrijednosti slučajno ne promijene.

(C) Registracija načina rada koji se pozivaju

Ikona Režim snimanja Opis
MR1 / MR2 / MR3 Recall Camera Setting Unaprijed registrirane* načine rada i brojčane vrijednosti koje često upotrebljavate možete najprije pozvati, a zatim snimiti slike.

* U [Camera Set. Memory] možete registrirati različite postavke snimanja poput načina ekspozicije (P / A / S / M), otvora blende (F vrijednost) i brzine okidanja.