Create New Folder

Stvara novu mapu na memorijskoj kartici za snimanje fotografija. Nova mapa stvara se s brojem mape koji je za jedan veći od najvećeg broja mape koji je trenutačno u upotrebi. Slike se snimaju u novoj mapi.

U jednu mapu može se pohraniti ukupno 4000 slika. Kada se kapacitet mape premaši, nova se mapa može automatski stvoriti.

  1. MENU (Shooting) › [File][Create New Folder].

Savjet

  • Možete postaviti zadnjih pet znakova naziva datoteke.

Note

  • Kada umetnete memorijsku karticu koja je upotrijebljena s drugom opremom u ovaj proizvod i snimate slike, nova se mapa može automatski stvoriti.
  • Ako je fotoaparat postavljen za snimanje fotografija na memorijske kartice u oba utora, izradit će se nova mapa na objema memorijskim karticama. Broj nove mape bit će veći od najvišeg broja postojeće mape na dvjema memorijskim karticama.
  • Ako je fotoaparat postavljen za snimanja fotografija na memorijske kartice u oba utora i snimljena je fotografija, nova se mapa automatski izrađuje.
  • Ne možete promijeniti mapu kad je naziv mape [Folder Name] pod [File/Folder Settings] postavljen na [Date Form].