Gamma Display Assist

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Videozapisi s funkcijom S-Log3 gama vjerojatno će se obraditi nakon snimanja kako bi se iskoristio širok dinamički raspon. Slike s gamom HLG predviđeni su za prikaz na monitorima kompatibilnima s tehnologijom HDR. Oni se stoga tijekom snimanja prikazuju s niskim kontrastom i može ih biti teško gledati. Međutim, možete upotrijebiti funkciju [Gamma Display Assist] za reprodukciju kontrasta koji je jednak normalnoj gami. Uz to [Gamma Display Assist] također se može primijeniti kad se videozapisi reproduciraju na monitoru fotoaparata.

  1. MENU (Setup) › [Display Option][Gamma Display Assist] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Upotreba funkcije pomoći gama prikazu.
Isključeno:
Nemojte upotrebljavati funkciju pomoći gama prikazu.

Savjet

  • Ako dodijelite [Gamma Disp. Assist Sel.] željenoj tipki s pomoću [Custom Key/Dial Set.], [Custom Key/Dial Set.] ili [Custom Key Setting], možete uključiti ili isključiti funkciju pomoći prikaza game pritiskom na dodijeljenu tipku.

Note

  • [Gamma Display Assist] se ne primjenjuje na videozapise kad se prikazuje na televizoru ili monitoru priključenima na fotoaparat.
  • Funkcija [Gamma Display Assist] zaključana je na [Off] u sljedećim situacijama:
    • Kad funkcija [Log Shooting] nije postavljena na [Off]