Čišćenje slikovnog senzora (Sensor Cleaning)

Ako u fotoaparat uđe prašina ili nečistoća i ostane na površini slikovnog senzora (dijela koji pretvara svjetlost u električni signal), na fotografiji se mogu pojaviti tamne točke, ovisno o okruženju snimanja. Ako se to dogodi, brzo očistite slikovni senzor slijedeći korake u nastavku.

 1. Provjerite je li baterija dovoljno napunjena.
 2. MENU (Setup) › [Setup Option][Sensor Cleaning][Enter].
  Slikovni senzor malo vibrira kako bi stresao prašinu.
 3. Isključite fotoaparat slijedeći upute na zaslonu.
 4. Uklonite objektiv.
 5. Upotrijebite komercijalno dostupnu puhaljku kako biste očistili slikovni senzor i okolno područje.
  • Držite fotoaparat lagano nagnut prema dolje kako bi prašina ispala van.

 6. Pričvrstite objektiv.

Savjet

Note

 • Prije čišćenja provjerite je li razina baterije (3 preostale ikone baterije) ili viša.
 • Nemojte upotrebljavati puhaljku s raspršivačem jer može raspršiti kapljice vode u kućište fotoaparata.
 • Nemojte umetati vrh puhaljke u šupljinu iza područja za postavljanje objektiva kako vrh puhaljke ne bi došao u dodir sa slikovnim senzorom.
 • Prilikom čišćenja slikovnog senzora puhaljkom nemojte prejako puhati. Prejako puhanje po slikovnom senzoru može izazvati oštećenja u unutrašnjosti proizvoda.
 • Ako i nakon čišćenja proizvoda opisanim postupkom ostane prašine, obratite se svom serviseru.
 • Tijekom čišćenja slikovni senzor odašilje zvuk vibracije. To nije kvar.
 • Čišćenje se može automatski izvršiti kad je napajanje isključeno.