Zapisnik postavke snimanja

film, ubrzano i usporeno snimanje

Konfigurira postavke zapisnika snimanja.

  1. MENU › (Shooting) › [Image Quality/Rec][Log Shooting Setting] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Log Shooting:
Prebacuje način snimanja tijekom zapisnika snimanja. (Off / Flexible ISO / Cine EI Quick / Cine EI)
Color Gamut:
Postavlja gamut boje. ( / )
Embed LUT File:
Postavlja hoće li se omogućiti LUT datoteke u snimljenim podacima. (On / Off)


Pojedinosti o načinu rada [Log Shooting]

Pojedinosti o načinu zapisnika snimanja su kako slijedi.

Flexible ISO:
Način snimanja koji omogućuje snimanje S-Log materijala prilagodbom postavki ekspozicije uključujući ISO osjetljivost u skladu s mjestom snimanja.
Cine EI Quick:
Način snimanja u kojem se snimaju filmovi upotrebljavajući postavku Base ISO, kao i u slučaju načina Cine EI, dok se postavka Base ISO automatski prebacuje u skladu s vrijednošću EI.
Cine EI:
Način snimanja koji omogućuje snimanje s dvama postavkama Base ISO koje omogućuju jasne slike s maksimalnim dinamičkim rasponom i smanjenjem buke.


Potvrda postavki zapisnika snimanja prikazanih na zaslonu

Ovisno o postavkama [Log Shooting], dio označen s (A) koji označava ISO osjetljivost mijenja se na zaslonu snimanja filma.

  • Prikazani sadržaji mogu se razlikovati od stvarnog prikaza.

Slika koja prikazuje područje gdje je ISO osjetljivost prikazana na zaslonu snimanja filma

Kad je funkcija [Log Shooting] postavljena na [Off] ili [Flexible ISO]:
ISO osjetljivost je prikazana.
Primjer: ISO 400, ISO 400
Kad je funkcija [Log Shooting] postavljena na [Cine EI Quick] ili [Cine EI]:
EI vrijednost, širina, temeljni ISO ([L] za nisku osjetljivost i [H] za visoku osjetljivost su prikazane.
Primjer: 800EI/6.0E/L
Druga numerička vrijednost postavke prikazuje koliko koraka informacije o svjetlini je dodijeljeno svijetlim područjima (svjetlina veća od 18 % sive). Područja svjetlija od ovih imaju prejaku ekspoziciju.
Primjer: U „800EI/6.0E”, koraci od 6,0 dodjeljuju se svijetloj strani.

Savjet

  • Za emitiranje RAW filmova na drugi uređaj priključen putem HDMI kabela, nemojte postaviti funkciju [Log Shooting] na [Off]. Postavka [Color Gamut] se također primjenjuje kad se RAW filmovi emitiraju putem HDMI kabela.

Note

  • Funkcija [Embed LUT File] je zaključana na [Off] kad upotrebljavate SD ili SDHC kartice.
  • Kad funkcija [Log Shooting] nije postavljena na [Off], može se pojaviti pogreška u postavljanju prilagođene ravnoteže bijele boje. U tom slučaju privremeno postavite funkciju [Log Shooting] na [Off], izvršite prilagođeno postavljanje, a zatim ponovno postavite funkciju [Log Shooting] na željenu postavku.