Upotreba prilagodljivih tipki

Ako dodijelite često upotrijebljene funkcije prilagodljivim gumbima (1 – 6), možete brzo pozvati te funkcije jednostavnim pritiskom na gumbe tijekom snimanja ili reprodukcije.

Preporučene funkcije zadano su dodijeljene prilagođenim gumbima.

Provjera/izmjena funkcija prilagođenih gumba

Funkciju koja je trenutačno dodijeljena svakom prilagođenom gumbu možete provjeriti na sljedeći način.

MENU (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.], [Custom Key/Dial Set.] ili [Custom Key Setting].

Ako želite promijeniti funkciju prilagođene tipke, pritisnite sredinu kotačića za upravljanje dok je odabrana prilagođena tipka. Prikazat će se funkcije koje se mogu dodijeliti toj tipki. Odaberite željenu funkciju.