Postavljanje jezika, datuma i vremena

Zaslon za postavljanje jezika, datuma i vremena automatski se prikazuje pri prvom uključenju proizvoda, pri inicijaliziranju proizvoda ili nakon pražnjenja unutarnje punjive pričuvne baterije.

 1. Postavite prekidač napajanja na „“ (Uključeno) kako biste uključili fotoaparat.
 2. Odaberite željeni jezik, a zatim pritisnite sredinu kotačića za upravljanje.
 3. Provjerite da je opcija [Enter] odabrana na zaslonu potvrde za područje/datum/vrijeme zatim pritisnite u sredinu kotačića za upravljanje.
 4. Odaberite željenu geografsku lokaciju i postavite [Daylight Savings] zatim pritisnite u sredinu.
  • [Daylight Savings] se može uključiti/isključiti s pomoću gornjeg/donjeg dijela kotačića za upravljanje.
 5. Postavite format datuma (godina/mjesec/dan), a zatim pritisnite sredinu.
 6. Postavite datum i vrijeme (sat/minuta/sekunda), a zatim pritisnite sredinu.
  • Za kasnije ponovno postavljanje datuma, vremena ili geografske lokacije odaberite MENU › (Setup) › [Area/Date][Area/Date/Time Setting].
 7. Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili [Auto Power OFF Temp.] po potrebi.

O održavanju datuma i vremena

Ovaj fotoaparat ima unutarnju bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja za zadržavanje postavki datuma i vremena te ostalih postavki bez obzira je li uređaj uključen ili isključen i je li komplet baterija napunjen ili ispražnjen.

Za punjenje unutarnje punjive pričuvne baterije umetnite napunjenu bateriju u fotoaparat i proizvod nemojte uključivati 24 sata ili dulje.

Ako se sat ponovno postavlja pri svakom punjenju paketa baterija, unutarnja punjiva pričuvna baterija možda je istrošena. Obratite se servisu tvrtke.

Savjet

 • Povezivanjem fotoaparata i pametnog telefona putem Bluetooth funkcije možete upravljati fotoaparatom s pomoću pametnog telefona i prenositi fotografije s fotoaparata na pametni telefon. Kako biste priključili fotoaparat na pametni telefon postavite datum i vrijeme, a zatim slijedite upute na zaslonu kako biste izvršili uparivanje.

Note

 • Ako postavljanje datuma i vremena prekinete na pola puta, zaslon za postavljanje datuma i vremena prikazat će se svaki put kada uključite fotoaparat.
 • Sat ugrađen u fotoaparat može prikazivati pogrešno vrijeme. Vrijeme podešavajte redovito.