Shoe Audio Set.

film, ubrzano i usporeno snimanje

Postavlja digitalni zvuk koji se odašilje s XLR ručice jedinice (samo isporučena za ILME-FX30) ili mikrofona (prodaje se zasebno) koji podržava digitalno audio sučelje itd., pričvršćeno na nosač za više sučelja fotoaparata. Možete postaviti frekvenciju uzorkovanja, broj kvantizacije bitova i broj kanala. Ova se funkcija ne može upotrebljavati tijekom usporenog/ubrzanog načina snimanja.

 1. MENU (Shooting) › [Audio Recording][Shoe Audio Set.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

:
Postavljanje frekvencije uzorkovanja audioulaza na 48 kHz, broj kvantizacije bitova na 24 bitova i broj kanala na 4.
:
Postavljanje frekvencije uzorkovanja audioulaza na 48 kHz, broj kvantizacije bitova na 24 bitova i broj kanala na 2.
:
Postavljanje frekvencije uzorkovanja audioulaza na 48 kHz, broj kvantizacije bitova na 16 bitova i broj kanala na 2.

Savjet

 • Prikaz razine zvuka na monitoru je za 4 kanala tijekom 4-kanalnog snimanja zvuka.

Note

 • Kad je vanjski mikrofon (prodaje se zasebno) priključen na priključak (mikrofon) fotoaparata, zvuk se snima s vanjskog mikrofona pričvršćenog na priključak (mikrofon). Ne možete postaviti [Shoe Audio Set.].
 • Ako je pričvršćeni mikrofon postavljen na analogni prijenos, ne možete postaviti [Shoe Audio Set.].
 • Kad pričvršćeni mikrofon ne podržava 4-kanalno snimanje zvuka, ne možete odabrati [] (48khz/24bit 4ch).
 • Kad pričvršćeni mikrofon ne podržava 24-bitno snimanje zvuka, [Shoe Audio Set.] je zaključan na [] (48khz/16bit 2ch).
 • Zvuk se ne može ispravno snimati u sljedećim situacijama tijekom snimanja videozapisa:
  • Kad pričvrstite ili uklonite mikrofon
  • Kad se digitalni prijenos prebaci na analogni prijenos ili obrnuto na strani mikrofona