Display Quality

Možete promijeniti kvalitetu zaslona.

  1. MENU(Setup) › [Monitor][Display Quality] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

High:
Prikazuje u visokoj kvaliteti.
Standardno:
Prikazuje u standardnoj kvaliteti.

Note

  • Kada je postavljeno [High], potrošnja baterije bit će veća nego kad je postavljeno [Standard].
  • Pri povećanju temperature fotoaparata postavke se mogu zaključati na [Standard].