CTRL FOR HDMI

Kad povežete ovaj proizvod na televizor s pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno), možete rukovati ovim proizvodom usmjeravanjem daljinskog upravljača prema televizoru.

  1. MENU (Setup) › [External Output][CTRL FOR HDMI] › željena postavka.
  2. Povežite ovaj proizvod na televizor.

    Automatski se prelati na ulaz televizora i slike s proizvoda prikazuju se na zaslonu televizora.

    • Metoda rada razlikuje se ovisno o televizoru koji upotrebljavate. Pojedinosti potražite u uputama za rad priloženim uz TV.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Ovim proizvodom možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za TV.
Isključeno:
Ovim proizvodom ne možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za TV.

Note

  • Ako proizvod priključite na televizor kabelom HDMI, dostupne stavke izbornika ograničene su.
  • Ako proizvod izvršava neželjene radnje kao reakcija na daljinski upravljač televizora, postavite funkciju [CTRL FOR HDMI] na [Off].