WB bracket

fotografija

Snima ukupno tri slike, svaku s različitim tonovima boje u skladu s odabranim postavkama za balans bijele boje, temperaturu boje i filtar boje.

  1. MENU (Shooting) › [Drive Mode][Drive Mode][WB bracket].
  2. Odaberite željeni način pomoću desne/lijeve strane kotačića za upravljanje.
  3. Prilagodite izoštravanje i snimite sliku.

Pojedinosti stavke izbornika

White Balance Bracket: Lo:
snima seriju fotografija od tri slike s malim promjenama u balansu bijele (unutar raspona od 10 MK-1*).
White Balance Bracket: Hi:
snima seriju fotografija od tri slike s malim promjenama u balansu bijele (unutar raspona od 20 MK-1*).

* MK-1 je jedinica koja prikazuje mogućnost filtara za pretvorbu boje temperature jednake je vrijednosti kao "mired".

Savjet

  • Posljednja snimka prikazuje se na automatskom pregledu.