Disp Specified Time Img.

Možete reproducirati fotografije određivanjem vremena i datuma snimanja.

  1. MENU (Playback) › [Playback Option][Disp Specified Time Img.].
  2. Postavite datum i vrijeme fotografije koja će se reproducirati s pomoću kotačića za upravljanje, a zatim pritisnite u sredinu.

    Snimljena fotografija određenog datuma i vremena će se reproducirati.

    • Ako ne postoje snimljene fotografije određenog datuma i vremena, snimljena fotografija najbližeg datuma i vremena će se prikazati.

Note

  • Kad se funkcija [Disp Specified Time Img.] izvršava tijekom reprodukcije fotografija kao grupe, snimljena fotografija najbližeg datuma i vremena u grupi će se reproducirati.
  • Za filmove datum i vrijeme početka snimanja navodi se kao datum i vrijeme snimanja.