Mogućnosti prilagodbe fotoaparata

Fotoaparat je opremljen različitim značajkama za prilagodbu, poput registriranja funkcija i postavki snimanja na prilagodljive tipke. Možete kombinirati preferirane postavke kako biste fotoaparat prilagodili za lakši rad.

Pojedinosti o konfiguriranju postavki i njihovoj upotrebi pregledajte stranicu za svaku funkciju.


Za dodjelu često upotrijebljenih funkcija gumbima (Custom Key/Dial Set., Custom Key/Dial Set. i Custom Key Setting)

Možete promijeniti funkcije gumbi uključujući prilagodljive gumbe (od 1 do 6) u skladu s vašim preferencijama. Često korištene funkcije preporučuje se dodijeliti lako dostupnim tipkama kako biste jednostavnim pritiskom odgovarajuće tipke pozvali dodijeljene funkcije.


Registriranje često korištenih funkcija na tipku Fn (Function menu)

Ako u načinu snimanja često korištene funkcije registrirate na Function menu, registrirane funkcije jednostavno na zaslonu možete prikazati pritiskom tipke Fn (Function). Na zaslonu Function menu odabirom ikona možete pozvati željene funkcije.Kombiniranje često korištenih funkcija na zaslonu izbornika ( My Menu)

Ako kombinirate često upotrijebljene stavke iz izbornika poput izbornika snimanja ili mreže na zaslonu „My Menu“, možete lako pristupiti željenim stavkama izbornika.


Dodjela različitih funkcija kotačiću i zamjena funkcije na kotačiću ( My Dial Settings )

Željene funkcije možete dodijeliti prednjem/stražnjem kotačiću i upravljačkom kotačiću, a pod postavke "My Dial 1 – 3" možete registrirati do tri kombinacije postavki na fotoaparatu.

Primjer: Zaslon [My Dial Settings] za modele s prednjim kotačićem, stražnjim kotačićem L i stražnjim kotačićem R


Za brzu promjenu postavki snimanja u skladu sa scenom ( Camera Set. Memory)

Postavke prikladne za prizor* možete registrirati u fotoaparat ili na memorijsku karticu te ih jednostavno pozvati gumbom MODE (način rada).

* Postavke prilagodljivih tipki nije moguće registrirati.


Spremanje prilagođenih postavki fotoaparata na memorijsku karticu (Save/Load Settings)

Postavke fotoaparata* na memorijsku karticu možete spremiti funkcijom [Save/Load Settings]. Funkcija je vrlo praktična kada želite sigurnosno kopirati postavke, ili za uvoz postavki na drugi fotoaparat istog modela i sl.

* Neke se postavke ne mogu spremiti na memorijsku karticu.