Format

Kada prvi put upotrebljavate memorijsku karticu s ovim fotoaparatom, preporučujemo da u fotoaparatu formatirate karticu radi stabilnijih performansi memorijske kartice. Imajte na umu da će formatiranje trajno izbrisati sve podatke na memorijskoj kartici i ti se podaci ne mogu oporaviti. Važne podatke spremite na računalo itd.

 1. MENU (Shooting) › [Media][Format] › željeni utor memorijske kartice.
 2. Odaberite opciju [Enter]. (Quick formatting)
  • Ako pritisnete gumb (Brisanje), prikazat će se poruka za izvršavanje potpunog formatiranja. Možete pokrenuti potpuno formatiranje odabirom [Enter].

Razlika između brzog formatiranja i potpunog formatiranja

Izvršite potpuno formatiranje kad mislite da je brzina snimanja na memorijsku karticu ili čitanje memorijske kartice usporeno ili kad želite potpuno obrisati podatke itd.

Potpuno formatiranje traje dulje nego brzo formatiranje zato što su svi dijelovi memorijske kartice inicijalizirani.

Savjet

 • Također možete prikazati zaslon za formatiranje memorijske karticom pritiskom i držanjem gumba MENU, a zatim gumba (Obriši) na zaslonu snimanja otprilike dvije sekunde.
 • Možete otkazati potpuno formatiranje prije nego što se dovrši. Čak ako otkažete potpuno formatiranje usred postupka, podaci će se obrisati tako da možete upotrijebiti memorijsku karticu.

Note

 • Formatiranje trajno briše sve podatke uključujući i zaštićene slike te registrirane postavke (od M1 do M4).
 • Tijekom formatiranja svijetli pristupna lampica. Memorijsku karticu nemojte uklanjati dok svijetli pristupna lampica.
 • Formatirajte memorijsku karticu u ovom fotoaparatu. Ako memorijsku karticu formatirate na računalu, ovisno o vrsti formata, memorijska kartica može biti neupotrebljiva.
 • Ovisno o memorijskoj kartici, dovršetak formatiranja može trajati nekoliko minuta.
 • Memorijsku karticu nemojte formatirati ako je preostala napunjenost baterije manja od 1 %.