Base ISO Switch EI

film, ubrzano i usporeno snimanje

Postavlja vrijednost EI (indeks ekspozicije) pri kojem se Base ISO (Temeljni ISO) prebacuje između niske osjetljivosti i visoke osjetljivosti kad je funkcija [Log Shooting] postavljena na [Cine EI Quick].

  1. MENU(Exposure/Color) › [Exposure][Base ISO Switch EI] › željena vrijednost.

Pojedinosti stavke izbornika

1000EI do 2500EI