Remain Shoot Display (fotografija)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Postavljanje prikaza indikatora preostalog broja fotografija koje se mogu kontinuirano snimiti pri istoj brzini snimanja.

  1. MENU (Setup) › [Display Option][Remain Shoot Display] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Always Display:
Uvijek prikazuje indikator tijekom snimanja fotografija.
Shoot-Only Display:
Tijekom snimanja fotografija indikator preostalog broja fotografija se prikazuje. Kad dopola pritisnete gumb okidanja, indikator preostalog broja fotografija se prikazuje.
Not Displayed:
indikator se ne prikazuje.