REC w/ Shutter (film)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Možete započeti ili zaustaviti snimanje videozapisa pritiskom na gumb okidanja umjesto na gumb REC (snimanje).

  1. MENU (Setup) › [Operation Customize][REC w/ Shutter] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Omogućuje snimanje videozapisa s tipkom okidača kada je način snimanja postavljen na [Movie] ili [S&Q Motion].
Isključeno:
Onemogućuje snimanje videozapisa s tipkom okidača.

Savjet

  • Kad je [REC w/ Shutter] postavljen na [On], možete upotrijebiti gumb okidanja za početak ili zaustavljanje snimanja videozapisa na vanjskom uređaju za snimanje/reprodukciju s pomoću [REC Control].

Note

  • Kad je [REC w/ Shutter] postavljen na [On], ne možete fokusirati pritiskom na gumb okidanja dopola tijekom snimanja videozapisa.