Spot Metering Point (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Postavlja hoće li se koordinirati položaj mjerenja spota s područjem fokusiranja kad je [Focus Area] postavljen na sljedeće parametre:

 • [Spot: S]/[Spot: M]/[Spot: L]
 • [Expand Spot]
 • [Tracking: Spot S]/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L]
 • [Tracking: Expand Spot]

 1. MENU (Exposure/Color) › [Metering][Spot Metering Point] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Središte:
Mjerni položaj spota ne koordinira se s područjem fokusiranja nego uvijek mjeri svjetlinu u sredini.
Focus Point Link:
Mjerni položaj spota koordinira se s područjem fokusiranja.

Note

 • Čak ako je položaj mjerenja spota koordiniran s početnim položajem [Tracking], neće se koordinirati s praćenjem subjekta.
 • Kad je [Focus Area] postavljen na sljedeće parametre, položaj mjerenja spota zaključan je u sredinu.
  • [Wide]
  • [Zone]
  • [Center Fix]
  • [Tracking: Wide]/[Tracking: Zone]/[Tracking: Center Fix]