AE zaključavanje

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Ako je kontrast između objekta i pozadine velik, kao što je slučaj prilikom snimanja pozadinski osvijetljenog objekta ili objekta u blizini prozora, izmjerite svjetlo na točki na kojoj se čini da objekt posjeduje odgovarajuću svjetlinu te zaključajte ekspoziciju prije snimanja. Da biste smanjili svjetlinu objekta, izmjerite svjetlo na točki koja je svjetlija od objekta te zaključajte ekspoziciju cijelog zaslona. Da biste objekt učinili svjetlijim, izmjerite svjetlo na točki koja je tamnija od objekta te zaključajte ekspoziciju cijelog zaslona.

  1. MENU (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] ili [Custom Key/Dial Set.] › željena tipka, a zatim dodijelite funkciju [AEL toggle] tipki.
  2. Fokusirajte točku prema kojoj je prilagođena ekspozicija.
  3. Pritisnite tipku kojoj je dodijeljena funkcija [AEL toggle].
    Ekspozicija se zaključava i prikazuje se (AE lock).
  4. Ponovno izoštrite objekt i pritisnite gumb okidača.
    • Za otkazivanje zaključavanja ekspozicije pritisnite tipku kojoj je dodijeljena funkcija [AEL toggle].

Savjet

  • Ako odaberete funkciju [AEL hold] u [Custom Key/Dial Set.] ili [Custom Key/Dial Set.], možete zaključati ekspoziciju sve dok držite gumb. Funkciju [AEL hold] nije moguće postaviti na [Left Button], [Right Button] ili [Down Button].

Note

  • Funkcija [ AEL hold] i [ AEL toggle] dostupne su samo za optičko zumiranje.