Fokusiranje s pomoću dodirnih radnji (Touch Focus)

Funkcija [Touch Focus] omogućuje određivanje položaja fokusiranja dodirom. Unaprijed odaberite MENU(Setup) › [Touch Operation][Touch Operation][On].

Funkcija je dostupna kad je [Focus Area] postavljen na jedan od sljedećih parametara:

 • [Wide]
 • [Zone]
 • [Center Fix]
 • [Tracking: Wide]
 • [Tracking: Zone]
 • [Tracking: Center Fix]

 1. MENU (Setup) › [Touch Operation][Touch Func. in Shooting][Touch Focus].
  • Možete promijeniti postavku za [Touch Func. in Shooting] dodirom na /// (ikona dodirne funkcije) na zaslonu snimanja.

Određivanje željenog položaja fokusa u načinu rada za snimanje slika

Kad izvršavate automatsko fokusiranje, možete odrediti položaj gdje želite fokusirati s pomoću dodirnih radnji. Nakon dodira monitora i određivanja položaja za fokusiranje pritisnite tipku okidača do pola.

 1. Dodirnite monitor.
  • Dodirnite objekt kako biste ga fokusirali.
  • Za otkazivanje fokusiranja s dodirnim radnjama dodirnite ikonu (otpuštanje dodirnog fokusiranja) ili pritisnite u sredinu kotačića za upravljanje.
 2. Pritisnite tipku zatvarača dopola da biste izoštrili.
  • Tipku okidača pritisnite do kraja za snimanje slika.

Određivanje željenog položaja fokusa u načinu rada za snimanje videozapisa

Fotoaparat će fokusirati dodirnuti objekt.

 1. Dodirnite objekt koji želite fokusirati prije ili tijekom snimanja.
  • Kad je [Focus Mode] postavljen na [Continuous AF], način fokusa se privremeno prebacuje na ručni fokus i fokus se može prilagoditi s pomoću prstena za fokusiranje (fokus spota).
  • Za otkazivanje fokusiranja spota dodirnite ikonu (otpuštanje dodirnog fokusa) ili pritisnite u sredinu kotačića za upravljanje.
  • Kad je [Focus Mode] postavljen na [Manual Focus], način fokusa se privremeno prebacuje na [Continuous AF]. Kad je područje dodira u fokusu, način fokusa vraća se na ručni fokus.

Savjet

 • Osim funkcije fokusiranja dodirom dostupne su i dodirne funkcije navedene u nastavku.
  • Okvir fokusiranja za [Spot] i [Expand Spot] može se pomaknuti povlačenjem.
  • Kad snimate fotografije u načinu ručnog fokusiranja, povećanje fokusa može se upotrijebiti dvostrukim dodirom po monitoru.

Note

 • Funkcija fokusiranja dodirom nije dostupna u sljedećim slučajevima:
  • kad snimate fotografije u načinu ručnog fokusiranja
  • kada upotrebljavate digitalni zum
  • Upotreba adaptera za postavljanje LA-EA4