AF On

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Možete fokusirati bez pritiskanja tipke okidača do pola. Primijenit će se postavka za [Focus Mode].

  1. MENU (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] ili [Custom Key/Dial Set.] › željena tipka, a zatim dodijelite funkciju [AF On] tipki.
  2. Pritisnite tipku kojoj želite dodijeliti funkciji [AF On].
    • Kad snimate videozapis, možete izvršiti automatsko fokusiranje držanjem prilagodljive tipke kojoj je dodijeljen [AF On] čak ako je u ručnom načinu fokusiranja.

Savjet

  • Postavite [AF w/ Shutter] na [Off] kad ne želite izvršiti automatsko fokusiranje s pomoću gumba okidanja.
  • Postavite [AF w/ Shutter] i [Pre-AF] na [Off] za fokusiranje pri određenoj udaljenosti snimanja koje predviđa položaj subjekta.